30/5/12

Το χειρόγραφο του ποιήματος (1901)

31 Αυγούστου 1901. Δημοσιεύεται στα Παναθήναια το ποίημα "Che fece... il gran rifiuto"


Εφημ. ΣΚΡΙΠ, 6/9/1901

Δεν υπάρχουν σχόλια: