29/2/12

30 Σεπτεμβρίου 1892
Στο αθηναϊκό περ. Αττικόν Μουσείον δημοσιεύεται, στη στήλη αλληλογραφίας, η πρώτη δημόσια κρίση για ποίημα του Καβάφη, γραμμένη πιθανότατα από τον Ιωάννη Πολέμη. Αφορά το ποίημα «Κτίσται»: «κ. Κ.Φ. Καβ[άφην]. Εις Αλεξάνδρειαν. Το ποίημά σας μας εφάνη εξόχως ωραίον και θα ήτο ίσως ωραιότερον αν δεν εκάμνετε τόσην κατάχρησιν του συστήματος εκείνου της γαλλικής στιχουργίας τού να μεταβαίνωσιν αι προτάσεις από του ενός στίχου εις τον έτερον. Έχει όμως τόσα άλλα προτερήματα το ποίημά σας ώτε παραβλέπει τις τας μικράς ταύτας ποιητικάς ιδιοτροπίας σας. Θα το δημοσιεύσωμεν ευχαρίστως». Το ποίημα, γραμμένο τον Σεπτέμβριο του 1891, θα δημοσιευτεί στο περιοδικό (15 Οκτ.) και ο ποιητής θα το τυπώσει αυτοτελώς σε μονόφυλο την επόμενη χρονιά.

Δημήτρης Δασκαλόπουλος - Μαρία Στασινοπούλου: Ο βίος και το έργο του Κ.Π. Καβάφη (Μεταίχμιο, 2002)

Δεν υπάρχουν σχόλια: